Quay Lại

CẤP VIP VÀ QUYỀN LỢI CỦA VIP

29-06-2022

Các vị Nhẫn giả thân mến,

        Hina xin thông báo nội dung đặc quyền VIP cho các Nhẫn Giả. Trong trò chơi, các vị Nhẫn Giả có thể theo dõi chi tiết đặc quyền VIP tại giao diện "Nạp" --> chọn "Đặc Quyền VIP" nhé.

 

Chi tiết đặc quyền VIP

Cấp VIP

Vàng Cần Nạp

VNĐ (ước tính)

Quà VIP

VIP1

10

Nạp bất kỳ

3000 Đá Chú Ấn

10000 Đồng

VIP2

100

30.000

Rương TB Hiếm (Chọn)

5 Thủy Tinh Vạn Năng

VIP3

500

150.000

Rương TB Hiếm (Chọn)

5000 Đá Chú Ấn

VIP4

980

300.000

Thiên Điểu

10 Thủy Tinh Vạn Năng

VIP5

1980

600.000

Rương TB Sử Thi (Chọn)

10000 Đá Chú Ấn

VIP6

3000

900.000

80 Mảnh Naruto (Shippuden)

500000 Đồng

VIP7

5000

1.500.000

90 Rương Mảnh TB Sử Thi (Chọn)

15 Thủy Tinh Vạn Năng

10 Quyển Bí Thuật

VIP8

7000

2.200.000

10 Vé Chiêu Mộ - Cao

10 Đá EXP Nhẫn Cụ (II)

20 Quyển Bí Thuật

VIP9

10000

3.100.000

Gamakichi

800000 Đồng

30 Quyển Bí Thuật

VIP10

15000

4.600.000

120 Rương Mảnh TB Truyền Thuyết (Chọn)

Rương Nhẫn Cụ Sử Thi (Chọn)

30 Quyển Bí Thuật

SVIP1

25000

7.700.000

120 Mảnh Vạn Năng Đồng Hành S

Rương Ngọc Truyền Thuyết (Chọn)

30 Quyển Bí Thuật

SVIP2

35000

10.900.000

120 Mảnh Jiraiya

1000000 Đồng

50 Quyển Bí Thuật

SVIP3

50000

15.500.000

80 Mảnh Sasuke (Shippuden)

2000000 Đồng

50 Quyển Bí Thuật

SVIP4

70000

21.600.000

Quyển Kokuo

10 Đá EXP Ngọc (III)

50 Quyển Bí Thuật

SVIP5

100000

31.000.000

120 Mảnh Sakura (Bách Hào)

3000000 Đồng

100 Quyển Bí Thuật

SVIP6

150000

46.500.000

180 Mảnh Uchiha Madara

10 Đá EXP Nhẫn Cụ (III)

100 Quyển Bí Thuật

SVIP7

250000

77.500.000

180 Mảnh Uchiha Madara

Rương Nhẫn Cụ Truyền Thuyết (Chọn)

100 Quyển Bí Thuật

SVIP8

400000

124.000.000

180 Mảnh Naruto (Lục Đạo)

5000000 Đồng

150 Quyển Bí Thuật

SVIP9

600000

186.000.000

180 Mảnh Naruto (Lục Đạo)

10 Đá EXP Nhẫn Cụ (IV)

150 Quyển Bí Thuật

SVIP10

800000

248.000.000

180 Mảnh Naruto (Lục Đạo)

Rương Ngọc Truyền Thuyết (Chọn)

200 Quyển Bí Thuật

 

 

<