Quay Lại

VÒNG QUAY CHÍ TÔN - HARUZEN ĐỆ TAM

18-07-2022
  • Thời gian sự kiện: 16/07 - 22/07

    Trong thời gian sự kiện, nhẫn giả có thể dùng Xu Vòng Quay để tham gia quay thưởng, cơ hội trúng đồng hành bậc S+ Haruzen Đệ Tam, nếu may mắn hơn nữa quay trúng ô chứa vàng có khả năng nhận đến 6 chữ số.

  • Xu Vòng Quay có thể mua tại giao diện sự kiện bằng Vàng.
  • Số điểm tích lũy sau khi hết sự kiện sẽ bị xóa.
  • Cơ hội nhận siêu nhiều vàng và đồng hành bậc S+

<