Quay Lại

[Sự kiện Ingame] CHIÊU MỘ GIỚI HẠN - RAIKAGE ĐỆ TỨ

13-07-2022

  • Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 13/07 đến hết 15/07

  • Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại giao diện chiêu mộ đặc biệt theo chủ đề sẽ xuất hiện.

- Khi chiêu mộ tại đây nhẫn giả sẽ được tăng tỷ lệ và có cơ hội chiêu mộ ra đồng hành S giới hạn hiếm có.

- Bên cạnh đó còn hỗ trợ thêm bảo hiểm may mắn khi chiêu mộ, sau khi đạt điểm may mắn tối đa 200/200 thì chắc chắn sẽ nhận ngay thêm đồng hành bậc S Giới Hạn Raikage Đệ Tứ.

 Siêu nhiều cách để chiêu mộ đồng hành bậc S đây nè, nhẫn giả hãy chớp lấy cơ hội này nhá heart

<