Quay Lại

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI/LẤY LẠI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN ACE

29-06-2022

Nhẫn giả có thể Thay đổi/Lấy lại mật khẩu tài khoản ACE tại trang https://id.acegame.vn/ 
 1.     Đổi mật khẩu tài khoản ACE

Bước 1: Đăng nhập vào trang https://id.acegame.vn/ , chọn “Cập nhật” tại phần Mật Khẩu.

Bước 2: Điền các thông tin gồm: Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận lại mật khẩu mới. Sau đó bấm "Cập Nhật".

Bước 3: Hệ thống sẽ gửi một thư xác thực đến địa chỉ Email nhẫn giả đã đăng kí cho tài khoản.

- Vui lòng kiểm tra hộp thư và nhấn vào link xác thực (chữ "Tại đây") để hoàn thành.

- Sau khi xác thực thành công, hiện thông bóa hoàn tất thì nhẫn giả sẽ đăng nhập được bằng mật khẩu mới tạo.

!! Lưu ý:
- Quá trình xác thực có thể mất vài phút, nếu sau 5 phút mà nhẫn giả vẫn chưa nhận được thư xác thực. Nhẫn giả vui lòng thử gửi lại.
- Nhẫn giả kiểm tra tất cả hộp thư tại Email bao gồm Thư Rác/ Spam/ Junk, Quảng Cáo, Xã Hội... để tìm mail xác thực.


 2.     Quên mật khẩu tài khoản ACE

Bước 1: Truy cập trang https://id.acegame.vn/ và nhấn vào mục “Quên mật khẩu” nếu như nhẫn giả không nhớ được mật khẩu đăng nhập vào trang tài khoản ACE.

Bước 2: Điền tên tài khoản ACE mà nhẫn giả muốn lấy lại mật khẩu.

Bước 3: Hệ thống sẽ thông báo địa chỉ Email nhẫn giả đã đăng kí cho tài khoản. Nếu đúng Email đã đăng kí nhẫn giả bấm "Tiếp tục"

- Hệ thống sẽ gửi một thư xác thực đến địa chỉ Email nhẫn giả đã đăng kí cho tài khoản. 

 Bước 4Vào Email đăng ký tài khoản để xác thực nhận mật khẩu mới, nhấn vào link xác thực (chữ "Tại đây") để hoàn thành. Mật khẩu mới gửi về sẽ có dạng chuỗi ký tự, nhẫn giả có thể dùng mật khẩu này đổi lại thành mật khẩu của mình.

!! Lưu ý:
- Quá trình xác thực có thể mất vài phút, nếu sau 5 phút mà nhẫn giả vẫn chưa nhận được thư xác thực. Nhẫn giả vui lòng thử gửi lại.
- Nhẫn giả kiểm tra tất cả hộp thư tại Email bao gồm Thư Rác/ Spam/ Junk, Quảng Cáo, Xã Hội... để tìm mail xác thực.

 

<